Hãy để Taxmin hỗ trợ Quý Doanh nghiệp, chúng tôi làm nhiệm vụ:

  1. Rà soát sổ sách công ty
  2. Cung cấp số liệu cho cơ quan thuế
  3. Giải trình thông tin hợp lý
  4. Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế

Taxmin sẵn sàng giải quyết mối lo ngại cho Doanh nghiệp
Taxmin hân hạnh được đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp