Hãy để Taxmin giải quyết cùng Quý Doanh nghiệp, chúng tôi làm nhiệm vụ:

  1. Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn
  2. Sắp xếp hóa đơn, chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng
  3. Cập nhật hóa đơn, chứng từ ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi trên phần mềm tại chỗ (nếu có)
  4. Lập sổ sách báo cáo thuế
  5. Rà soát tờ khai, lập lại tờ khai thuế chính xác

Công tác kế toán luôn là công cụ hỗ trợ đắc lực đối với Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp đưa ra các chiến lược kinh doanh cụ thể, hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Doanh nghiệp.