Dịch vụ bao gồm:

  1. Lập tờ khai thuế:
  2. Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn
  3. Sắp xếp hóa đơn, chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng
  4. Gửi báo cáo cho công ty liên quan đến các khoản thuế:
  5. Giải trình các số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu
  6. Cập nhật hóa đơn, chứng từ ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi trên phần mềm được đặt tại Công ty (nếu có)

Công tác kế toán luôn là công cụ hỗ trợ đắc lực đối với Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp đưa ra các chiến lược kinh doanh cụ thể, hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Doanh nghiệp.

Taxmin hân hạnh được đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp